Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by temporary disabling your ad blocker.
Webbstrategi för alla


Webbstrategi för alla

by Marcus Österberg

Read Online Now!
  • ISBN 9781310963933
  • Swedish

Webbstrategi för alla

by Marcus Österberg

Här har du boken som tar upp hantverket att ta fram och ta hand om en webbplats. Inledningen återger webbens historia och hur det knyter an till den webb vi ser idag. Andra delen berör det viktigaste inom hur man tar hand om sin information och dess arkitektur. Självklart tas designstrategier upp, bland annat responsiv webbdesign och hur man designar för att övertyga. Näst sist ämnet kring hur man optimerar prestandan på en webbplats och sist, men verkligen inte minst, kommer gör-det-själv-delen där du kan testa en mängd kvalitetsfaktorer på din webbplats utifrån användbarhet, sökmotoroptimering med mera.

Related Titles